OM MIG

Jeg hedder Camilla er 29 år og bor i Dyssegård, Gentofte.
I år 2018 startede jeg på Entreprenørskab & Design på KEA og det var her jeg lagde grundstenene for Pas På Min Jord, som jeg startede i sommeren 2019. Virksomheden er blevet til på baggrund af mit store engagement for bæredygtighed og formidling af det, til børn i alle aldre.

MÅLET

Mit mål er at lære børn om miljøet, klimaet og bære-dygtighed, hvor hovedfokus ligger på at skabe bøger og materialer i børnehøjde, uden at skræmme. Bag alle udgivelser ligger gennemarbejdede og veldokumenterede analyser af børns indlæring, interesser og udvikling.

Tilsammen danner dette grobund for at give børn de bedste betingelser for at lære om emnet i børnehøjde.

INSPIRATION

Generelt i mit arbejde bliver jeg inspireret mange steder fra.
Det kan være under en samtale, en plakat, en artikel, et billede, mennesker, naturen, etc. Det er kun fantasien der sætter grænser for hvor langt man kan rykke sig i en proces fra idé til et færdigt materiale. Af natur er jeg enormt nysgerrig, idegenerende og kreativ, så somregel får jeg ideer ud af det blå som jeg griber og arbejder videre på. Sådan blev Pas På Min Jord og min allerførste bog til.

0